Głaz Borkowskiego (Strzyża) 23 września 2017

Trójmiejskie Gry Parkowe na Orientację ALMANAK 2017

Komunikat Startowy
Gdańsk-Strzyża (Głaz Borkowskiego) 23.09.2017 (sobota!!!)

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: Przejście pod torami Pomorskiej Kolei Metropolitalnej za kościołem przy ul. Kiepury na gdańskiej dzielnicy Strzyża.

Mapka lokalizacji startu tutaj.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd:

Tramwajem nr 5, 6, 9, 11, 12 w kierunku Strzyża-Oliwa-Jelitkowo do przystanku Zajezdnia. Dalej pieszo ul. Chopina - Gomółki - Kiepury do linii Pomorskiej Koleji Metropolitalnej, w lewo na południowy-zachód do przejścia pod torami.

Samochodem aleją Wojska Polskiego, dalej Chopina i Gomółki do kościoła przy ul. Kiepury (tu najlepiej zostawić auta). Dalej pieszo ul. Kiepury do linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, w lewo na południowy-zachód do przejścia pod torami.

3. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów. Nie trzeba przychodzić na 9:30, można być o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00 - 12:30 start z interwałami czasowymi. Minuty startowe przydzielane będą w sekretariacie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na starcie.
14:00 godzina zamknięcia mety.
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

4. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową, do czwartku 21.09.2017, godz. 20:00
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie".

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na liście zgłoszeń oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36 - pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Medal i nalepkę imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 21.09.2017 do godz. 20:00.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu w Rajdzie.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

  • Miasto Gdańsk - Wydział Rozwoju Społecznego
  • Rada Dzielnicy Strzyża
  • Sklep turystyczny tuttu.pl
  • Kawiarenka Podróżnicza Południk18.pl

6. OPŁATA STARTOWA
Mieszkańcy Dzielnicy Strzyża (dzięki wsparciu imprezy przez Radę Dzielnicy) są zwolnieni z opłat. Dokumentami, które należy okazać w sekretariacie podczas rejestracji, potwierdzającymi fakt zamieszkiwania w danej dzielnicy są:
- dowód osobistego lub inny dokument tożsamości z wpisanym adresem z terenu dzielnicy,
- decyzja prezydenta Miasta Gdańska orzekająca o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie danej dzielnicy (w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż adres wpisany w dowodzie osobistym).

Zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie mieszkańcom zgłoszonym za pomoca formularza internetowego w terminie podstawowym podanym w punkcie ZGŁOSZENIA.

Pozostali uczestnicy:

  Osoby zgłoszone w terminie do czwartku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2014-2017)
1,00 zł 3,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2005-2013)
5,00 zł 7,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 1997-2004)
10,00 zł 15,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1996 i starsi)
15,00 zł 20,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Opłatę startową opłacamy w biurze imprezy.