Kiełpinek (Jasień) 3 grudnia 2017

Trójmiejskie Gry Parkowe na Orientację ALMANAK 2017

Komunikat Startowy
Kozacza Góra 26.02.2017

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: polana przy parku leśnym Kozacza Góra, ul. Kaliska.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd autobusem nr 162, 175 lub tramwajem nr 2,6,7 do przystanku Płocka. Dojście od przystanku do bazy imprezy - ok. 400m.

Mapka lokalizacji startu poniżej (kliknij, aby ją powiększyć):

mapka start Kozacza Gora 1 Źródło: www.google.pl/maps

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów.
10:00 - 12:30 start z interwałami czasowymi. Minuty startowe przydzielane będą w sekretariacie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na starcie.
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową, do piątku, godz. 20:00 przed każdym terminem zawodów za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

Medal zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku do godz. 23:00.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu w Rajdzie.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE
Impreza odbędzie się przy współpracy Miasta Gdańska - Wydziału Rozwoju Społecznego oraz sponsorów:
- Kawiarenka Podróżnicza Południk18.pl