18 marca 2018 Gdańsk Matemblewo

Trójmiejskie Gry Parkowe na Orientację ALMANAK 2017

Komunikat Startowy
Dolina Samborowo 30.04.2017

Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: polana na początku Doliny Samborowo, przy końcu ul. Abrahama w Gdańsku.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd:
Samochodem Aleją Grunwaldzką, następnie ul. Abrahama do końca, do parkingu przy dużej polanie będącej początkiem Doliny Samborowo.
Tramwajem linii 5, 6, 9, 11, 12 do przystanku "Strzyża PKM". Dalej pieszo do ul. Abrahama i ul. Abrahama do końca w kierunku lasu.
Pomorską Koleją Metropolitalną do przystanku "Strzyża PKM". Dalej pieszo do ul. Abrahama i ul. Abrahama do końca w kierunku lasu.

Mapka lokalizacji startu tutaj

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów.
10:00 - 12:30 start z interwałami czasowymi. Minuty startowe przydzielane będą w sekretariacie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na starcie.
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową, od poniedziałku 24 kwietnia do piątku 28 kwietnia, godz. 20:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na liście zgłoszeń oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o maila z taką informacją - pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Medal zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku do godz. 23:00.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu w Rajdzie.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE