18 marca 2018 Gdańsk Matemblewo

Miejska Gra Terenowa DOMINIK 2017

Komunikat Startowy
Gdańsk Główne Miasto 09.07.2017

1. CENTRUM ZAWODÓW
START: Sklep Harcerski DZIUPLA przy Domu Harcerza, Gdańsk, ul. Za Murami 2-10
META: Herbaciarnio-Kawiarnia Południk 18, ul. Garncarska 7-9.

Biuro zawodów czynne od godz. 10:00.

Dojazd do Centrum Gdańska kolejką SKM lub środkami komunikacji miejskiej. Dalej pieszo na Główne Miasto.

Mapka lokalizacji startu poniżej (kliknij aby powiększyć):
mapka start Dominik

2. WSPÓŁPRACA
Sklep Harcerski Dziupla
Herbaciarnio-Kawiarnia Podróżnicza POŁUDNIK 18
Budowniczy tras: Piotr Rzyski

3. PROGRAM IMPREZY
10:00-13:00 praca biura zawodów. Nie trzeba przychodzić na 10:00, można być o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00 - 13:30 start z interwałami czasowymi. Minuty startowe przydzielane będą w sekretariacie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na starcie.
15:00 godzina zamknięcia mety.

4. TRASY
Uczestnicy będą mieli do wybory jedną z dwóch tras:
- Krótką pod nazwą "Bramy, Portale i Portyki", której tematyką będą głównie bramy gdańskich zabytków choć nie zabraknie portali oraz portyków.
- Długą tzw. "Marynistyczną", której tematyką, jak na Gdańsk przystało, będzie wszystko co jest związane z morzem i wodą.

Zadaniem uczestników będzie odnalezienie w miejscach zaznaczonych na mapie detali architektonicznych przedstawionych na załączonych do mapy zdjęciach, a następnie odpowiedzenie na proste pytanie związane z przedstawionym na fotografii obiektem. Dla utrudnienia na mapie zaznaczono więcej miejsc, niż punktów do odnalezienia zatem uczestnik musi zidentyfikować odpowiednie zdjęcia w terenie.

Obowiązkowe jest posiadanie własnego długopisu lub ołówka do zaznaczania właściwych odpowiedzi.

5. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową, do piątku, 7 lipca 2017 do godz. 20:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na liście zgłoszeń oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Medal i nalepkę imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku do godz. 23:00.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

6. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu w Rajdzie.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE