18 marca 2018 Gdańsk Matemblewo

Trójmiejskie Gry Parkowe na Orientację ALMANAK 2017

Komunikat Startowy
Park Jana Pawła II (Zaspa Młyniec) 02.04.2017
Niniejszy Komunikat stanowi integralną część Regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce Regulamin Ogólny.

1. CENTRUM ZAWODÓW
Miejsce startu: Park Jana Pawła II, nieopodal pomnika JPII - wejście między nowymi budynkami Jana Pawła II 3c i 3d.
Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd:
Autobusem nr 124, 127, 158 i 188 do przystanku Leszczyńskich i dalej pieszo w stronę budynku 3c przy al. Jana Pawła II.
Tramwajem nr 2, 4, 8 do przystanku Jana Pawłą II i dalej pieszo al. Jana Pawła II w stronę szpitala ZASPA do budynku 3c, w lewo między budynkami 3c i 3b w stronę Parku.

Mapka lokalizacji startu tutaj.

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-12:30 praca biura zawodów.
10:00 - 12:30 start z interwałami czasowymi. Minuty startowe przydzielane będą w sekretariacie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na starcie.
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
, do piątku 31 marca do godz. 20:00 za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na liście zgłoszeń oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Medal i nalepkę imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 30 marca do godz. 23:00.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu w Rajdzie.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE