29 kwietnia 2018 Park Oruński

Rodzinne Gry Parkowe na Orientację ALMANAK 2017

Komunikat Startowy
Kiełpinek (Jasień) 03.12.2017

Niniejszy komunikat stanowi integralną część regulaminu imprezy
opublikowanego w zakładce regulamin ogólny.

1. BIURO ZAWODÓW
Przy zbiorniku retencyjnym "Jasień" - polana za stacją PKM Jasień.

Biuro zawodów czynne od godz. 9:30.

Dojazd: kolejką PKM do stacji Jasień lub autobusem nr 127, 129, 130, 955 do przystanku Jasień PKM, dalej pieszo na drugą stronę torów.

Mapka dojazdu i lokalizacji startu poniżej (kliknij aby powiększyć):

pkm Jasien dojazd 

pkm Jasien przystanek

2. PROGRAM IMPREZY
9:30-13:00 praca biura zawodów. Nie trzeba przychodzić na 9:30, można być o dowolnej godzinie w podanym przedziale czasu.
10:00 - 12:30 start z interwałami czasowymi. Minuty startowe przydzielane będą w sekretariacie zgodnie z kolejnością rejestracji uczestników na starcie.
14:00 godzina zamknięcia mety
14:00-15:00
planowane zbieranie punktów.

3. ZGŁOSZENIA
Drogą internetową
za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego po lewej stronie w menu "wyślij zgłoszenie", najepiej (niższa, promocyjna opłata) do piątku 1 grudnia 2017 do godz. 20:00 lub
W bazie zawodów, po wyłączeniu formularza zgłoszeniowego, w miarę dostępnych map.

UWAGA!!! Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy sprawdzić, czy drużyna jest na LIŚCIE ZGŁOSZEŃ oraz czy na podany w zgłoszeniu e-mail wpłynęło potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli tego nie ma należy ponownie wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prosimy o rozważne dokonywanie zgłoszeń. Osoby, które dokonają zgłoszenia i z różnych przyczyn zrezygnują ze startu prosimy o SMS-a z taką informacją na numer 502 76 55 36 - pozwoli to na przekazanie przygotowanych medali i map innym uczestnikom.

Medal i nalepkę imprezy zapewniamy osobom, które zgłoszą się do czwartku 30 listopada 2017 do godz. 23:00.

Na każdą trasę ustalony jest limit zgłoszeń. Na miejscu, w biurze zawodów przyjmowane będą zgłoszenia tylko do wyczerpania zapasu map. Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenia poprzez internet. Osobom zgłoszonym po terminie oraz w bazie zawodów nie gwarantujemy kompletu świadczeń (zwłaszcza mapy i medalu).

4. WARUNKI UDZIAŁU

  • Osoby niepełnoletnie do 12-tego roku życia mogą brać udział jedynie pod opieką osoby pełnoletniej zgłoszonej jako uczestnik tej samej drużyny. Startując pod opieką innej osoby dorosłej niż jej opiekun prawny (rodzic) muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego, którą należy przekazać w biurze zawodów.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku 13-17 lat mogą startować tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego (rodzica), lub za jego pisemną zgodą, którą należy przekazać w biurze zawodów.

Podczas rejestracji należy w sekretariacie Rajdu pozostawić wypełnioną i podpisaną zgodę (wzór w dziale DO POBRANIA po lewej stronie w menu). Osoby nieletnie bez zgody opiekunów nie będą dopuszczone do startu.

5. WSPÓŁPRACA I DOFINANSOWANIE

  • Miasto Gdańsk - Wydział Rozwoju Społecznego
  • Rada Dzielnicy Jasień
  • Sklep turystyczny tuttu.pl
  • Kawiarenka Podróżnicza Południk18.pl.

6. OPŁATA STARTOWA
Mieszkańcy Dzielnicy Jasień (dzięki wsparciu imprezy przez Radę Dzielnicy) są zwolnieni z opłat. Dokumentami, które należy okazać w sekretariacie podczas rejestracji, potwierdzającymi fakt zamieszkiwania w danej dzielnicy są:
- dowód osobistego lub inny dokument tożsamości z wpisanym adresem z terenu dzielnicy,
- decyzja Prezydenta Miasta orzekająca o wpisaniu do rejestru wyborców na terenie danej dzielnicy (w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż adres wpisany w dowodzie osobistym).

Zwolnienie z opłat przysługuje tylko i wyłącznie mieszkańcom zgłoszonym za pomocą formularza internetowego w terminie podstawowym podanym w punkcie ZGŁOSZENIA.

Pozostali uczestnicy:

  Osoby zgłoszone w terminie do piątku do godz. 20:00. Osoby zgłoszone po terminie i w bazie.
Do 3-ego roku życia
(rok ur. 2014-2017)
1,00 zł 3,00 zł
Dzieci powyżej 3 do 12 lat
(rok ur. 2005-2013)
5,00 zł 7,00 zł
Młodzież powyżej 12 do 20 lat
(rok ur. 1997-2004)
10,00 zł 15,00 zł
Dorośli powyżej 20 roku życia
(rok ur. 1996 i starsi)
15,00 zł 20,00 zł

Opiekunowie grup szkolnych, stowarzyszeń, klubów itp. udział bezpłatny.

Opłatę startową opłacamy w biurze imprezy.